Zapraszam na pierwsze w Polsce zajęcia realizowane w ramach programu historii sztuki z zakresu wykorzystania badań empirycznych w interpretacji i analizie dzieł sztuki pn. „Wizualność dzieła sztuki”.

Każdy czwartek, Wydział Nauk Historycznych UMK, sala 0.07, godzina 11:30, zajęcia mają charakter konwersatoryjny.

SYLABUS [PDF]