Tytuł: Percepcyjnie zorientowane badania nad sztuką
Rodzaj: audiowizualna monografia naukowa
Redakcja: dr Łukasz Kędziora oraz prof. ASP, dr hab. Dorota Folga-Januszewska
Wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Toruniu
Finansowanie: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Idea
Z przyjemnością ogłaszamy nabór abstraktów do monografii pt. Percepcyjnie zorientowane badania nad sztuką. Multimedialny charakter publikacji wynika zarówno z jej tematyki, jak i formy. Będzie to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym w całości poświęcona badaniu sztuki za pomocą metod eksperymentalnych. Chodzi o taki rodzaj analiz obiektów artystycznych, w których wykorzystywane są okulografia, analiza sygnału EEG, analiza statystyczna, kwestionariusze psychologiczne, szeroko pojęte badania nad mózgiem itp. Istotne dla planowanego „tomu” będą także głosy tych, którzy w swoich interpretacjach posługują się wynikami przeprowadzonych już badań, a zatem korzystają z dorobku fizjologii widzenia, neuroestetyki, neuromuzeologii lub neurohistorii sztuki. Trudno także wyobrazić sobie dyskusje na temat percepcji sztuki bez udziału artystów, których projekty często bazują na sprzęcie do bio- i neuro-feedbacku (art & science). Redaktorzy planowanego „tomu” nie wprowadzają ograniczeń co do rodzaju opisywanych dzieł sztuki oraz ich chronologii.

Forma
Publikacja będzie miała formę wizualnej monografii, czyli zbioru nagrań wideo (15-20 min.) dwojakiego rodzaju: rejestrowani będą autorzy prezentujący swoje artykuły naukowe oraz uznani badacze sztuki zaproszeni do wywiadów, którzy w swych analizach korzystają z metod eksperymentalnych. Zebrane artykuły zostaną zrecenzowane i opublikowane na zasadzie otwartego dostępu do treści naukowych (również na ogólnodostępnych portalach prezentujących materiały wideo). Wszystkie nagrania zostaną opatrzone polsko- / anglojęzycznymi napisami. Do przesyłania abstraktów oraz bibliografii potencjalnych artykułów (nagrań) zapraszamy osoby zainteresowane wskazaną powyżej tematyką, w szczególności: artystów, historyków sztuki, kuratorów, muzeologów, kulturoznawców, neuroestetyków, architektów, konserwatorów.

Realizacja nagrań
W trosce o jednolity charakter i wysoką jakość techniczną publikacji, jej redaktorzy będą realizować nagrania zakwalifikowanych do publikacji tekstów. Terminy i miejsca nagrań będą ustalane indywidualnie z autorami. Istnieje możliwość włączenia do filmów materiałów pomocniczych, takich jak prezentacje, fotografie, nagrania. Zakwalifikowani do projektu twórcy będą mogli wykonać nagranie samodzielnie, o ile będzie ono miało charakter artystyczny.

Info
Termin nadsyłania abstraktów: do 19 listopada 2018
Ogłoszenie wyników naboru: 26 listopada 2018
Termin realizacji nagrań: ustalany indywidualnie.
Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/2dEqvUsDNpvkHJUI3
Kontakt: thevisualmonograph@gmail.com, +48 696-687-496
More: http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl
FB: https://www.facebook.com/events/292060914738934/
Przyjmujemy propozycje tekstów w języku polskim i angielskim.