Artykuł Historia sztuki i medycyna dotyczy wybranych wątków wystawy pt. Medycyna w sztuce, która odbyła się w krakowskim MOCAKu między 22 kwietnia a 22 października 2016.
Autor tekstu porusza w nim problematykę związaną z medycyną, w tych jej aspektach, które dotyczą mechanizmów pozwalających tworzyć i percypować sztukę. Refleksja ta obejmuje zarys historii „medycznie” zorientowanych badań na sztuką. Drugim istotnym wątkiem jest próba wyjaśnienia czytelnikom za pomocą narzędzi związanych z neuroestetyką, dlaczego z takim zaangażowaniem gotowi są przyglądać się niekiedy drastycznym wizerunkom tworzonym przez artystów. W analizie wykorzystano teksty między innymi D. Freedberga, V. Gallese, A. Damasio i P. Przybysza. W tekście znalazły się także interpretacje fotografii Zoe Leonard pt. Siedzący model anatomiczny oraz instalacji Wilhelma Sasnala pt. Apteczka.

„Pisarze i mózg”, Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Literacka 34 (54), 2018.

Foto: http://renaissancesociety.org/exhibitions/384/zoe-leonard-photographs/