I. OKULOGRAFIA I SZTUKA
Zajęcia dotyczące okulografii, praktyki prowadzenia badań, wykorzystania eye-trackingu w analizie, „weryfikacji” i tworzeniu dzieł sztuki. Warsztaty będą podzielone na dwie części. W pierwszej – teoretycznej – porozmawiamy na temat samej techniki, jej ograniczeń oraz metodologii (systemy rozpoznawania źrenicy, algorytmy, kalibracja etc.). Przedstawionych zostanie kilka zrealizowanych już badań dotyczących percepcji malarstwa i architektury. Prezentacja będzie miała charakter dyskusji, w której będziecie Państwo mogli zadawać pytania. Druga część będzie miała charakter warsztatowy – podzielimy się na grupy robocze i będziemy pracować ze sprzętem. Warsztaty zakończą się podsumowaniem i prezentacją wypracowanych przez Państwa wyników.
sprzęt: https://docs.pupil-labs.com/#diy
soft: https://github.com/pupil-labs/pupil/releases/tag/v1.11

II. BIOFEEDBACK W SZTUCE
Zajęcia dotyczące biofeedbacku w sztuce, w tym głównie wykorzystania takich parametrów jak sygnał EEG i EMG w analizie percepcji dzieł sztuki i ich tworzeniu. Podobnie jak poprzednie warsztaty, i te będą podzielone na dwie części. W pierwszej porozmawiamy o różnych rodzajach biofeedbacku, jego ograniczeniach i praktyce realizacji badań oraz przedsięwzięć artystycznych, w których wykorzystano rejestrację sygnału EEG. Druga część będzie miała charakter warsztatowy, podczas którego podzielimy się na grupy robocze. Zadaniem każdej z grup będzie stworzenie projektu artystycznego za pomocą rejestratorów EEG. Ci, których bardziej interesuje analiza sztuki, będą mogli sprawdzić poziom swojej relaksacji i koncentracji przyglądając się wybranym dziełom sztuki. Warsztaty zakończą się prezentacją i porównaniem wyników badań.
sprzęt: https://store.neurosky.com/pages/mindwave
soft: https://store.neurosky.com/collections/apps