18 listopada 2019 roku przeprowadziłem ostatnie warsztaty z cyklu „Sztuka patrzenia, czyli o oczach i emocjach artysty”. Warsztaty mogły odbyć się dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przy współudziale działu edukacji muzeum. W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy 1c z XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego oraz grupa seniorów uczestnicząca w zajęciach organizowanych przez muzeum.


Konspekty warsztatów:

Oko artysty + diagnozowanie płótna (seniorzy)
Warsztaty dotyczyły praktyki prowadzenia badań z wykorzystaniem okulografii w analizie i tworzeniu dzieł sztuki. Zajęcia podzielone były na dwie części. W pierwszej, teoretycznej, rozmawialiśmy na temat samej techniki oraz jej ograniczeń. Przedstawionych zostało kilka zrealizowanych projektów okulograficznych dotyczących malarstwa i architektury oraz wpływu wybranych chorób oczu na twórczość znanych artystów. Prezentacja miała charakter dyskusji, w której uczestnicy mogli zadawać pytania. Druga część zajęć dotyczyła praktycznego wykorzystania sprzętu. Uczestnicy mieli okazję poznać i zarejestrować ruchy swoich oczu podczas oglądu złudzeń optycznych i dzieł sztuki z kolekcji Muzeum.

Emocje w sztuce (młodzież)
Zajęcia dotyczyły roli emocji w sztuce, w tym wykorzystania takich parametrów jak sygnał EEG i EMG w analizie dzieł sztuki oraz ich tworzeniu. Warsztaty podzielone były na dwie części. W pierwszej porozmawialiśmy o różnych rodzajach biofeedbacku, jego ograniczeniach, praktyce realizacji badań oraz przedsięwzięć artystycznych, w których wykorzystano tego typu rejestrację. Druga część miała charakter warsztatowy z podziałem na grupy. Zadaniem każdej z grup była analiza poziomu relaksacji i skupienia podczas oglądu obiektów z kolekcji Muzeum w Wilanowie. Na tej podstawie mogliśmy wskazać dzieła, które najbardziej skupiają uwagę lub relaksują. Badanie pozwoliło także wyłonić tych uczestników warsztatów, którzy osiągnęli najlepsze/najgorsze rezultaty. Warsztaty zakończyły się prezentacją wyników uzyskanych przez poszczególne grupy.

więcej na www.sztukapatrzenia.com