Andrzej Wróblewski „Rozstrzelanie”
Tadeusz Dominik „Kompozycja”
Jerzy Krawczyk „Spaleni”
Tadeusz Kantor „Multipart”
Anna Alina Güntner „Maturzyści”
Zbigniew Makowski „Martwa natura”
Henryk Waniek „Tak długa jest droga do niego…”
Zdzisław Beksiński „Bez tytułu”
Alfred Lenica „Ubarwienie roślin”
Jonasz Stern „Chwila światła”
Tadeusz Kantor „Multipart”
Stefan Gierowski „Obraz CCCXCII”
Stefan Gierowski „Obraz CCCLXVIII”
Adam Marczyński „Struktura otwarta 6”
Łukasz Korolkiewicz „Mieszkańcy Sodomy”