Zdzisław Beksiński „Bez tytułu”
Henryk Waniek „Tak długa jest droga do niego…”
Stefan Gierowski „Obraz CCCXCII”
Adam Marczyński „Struktura otwarta 6”
Marek Żuławski „Kain i Abel”
Alfred Lenica „Ubarwienie roślin”
Stanisław Borysowski „Grafika K. B.”
Łukasz Korolkiewicz „Mieszkańcy Sodomy”
Tadeusz Brzozowski „Fawory”
Zbigniew Makowski „Martwa natura”
Jonasz Stern „Chwila światła”
Jerzy Krawczyk „Spaleni”
Tadeusz Kantor „Multipart”