FBook | YouTube | Vimeo

W czwartym spotkaniu z cyklu „Cyberkultura” zdamy Wam relację z tego, jak wykorzystywane są technologie AI w sztuce. Przyjrzymy się temu, jak z pomocą uczenia maszynowego tworzone są „obiekty” artystyczne. Zapytamy także o to, czy odpowiednio wytrenowany program może zastąpić historyka sztuki i rozpoznać autora dowolnego dzieła. Do programu zaprosiliśmy znawców sztuki, programistów oraz specjalistów zajmujących się w analizą obrazu – prof. Dorotę Folgę-Januszewską, Adama Szweidę oraz Dawida Możejko.

Dla artystów i o artystach:

 1. https://ml4a.github.io/
 2. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2019/03/ai-created-art-invades-chelsea-gallery-
  scene/584134/
 3. https://aiartists.org
 4. https://brainstation.io/blog/how-ai-and-machine-learning-are-being-used-to-make-art
 5. https://towardsdatascience.com/art-with-ai-turning-photographs-into-artwork-with-neural-style-
  transfer-8144ece44bed

C# + ML + DL + filtry:

 1. https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/machine-learning/tutorials/image-classification
 2. https://www.researchgate.net/publication/346583845_Image_Filtering_-Techniques_Algorithm_and_Applications
 3. https://ml4a.github.io/demos/
 4. https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/machine-learning/tutorials/image-classification-api-transfer-learning

Analiza stylu, artystów:

 1. https://www.ripublication.com/ijaer17/ijaerv12n4_17.pdf
 2. https://medium.com/analytics-vidhya/predict-artist-from-art-using-deep-learning-9f465f8879d7
 3. http://cs229.stanford.edu/proj2010/BlessingWen-UsingMachineLearningForIdentificationOfArtPaintings.pdf
 4. https://www.lamsade.dauphine.fr/~bnegrevergne/webpage/documents/2017_rasta.pdf
 5. http://proceedings.mlr.press/v77/lecoutre17a/lecoutre17a.pdf
 6. https://www.kdnuggets.com/2015/09/deep-learning-art-style.html
 7. https://www.moma.org/calendar/exhibitions/history/identifying-art
 8. https://medium.com/analytics-vidhya/predict-artist-from-art-using-deep-learning-9f465f8879d7

Rozpoznawanie emocji, analiza intencji artystów, analiza obrazów:

 1. https://hai.stanford.edu/news/artists-intent-ai-recognizes-emotions-visual-art
 2. https://link.springer.com/article/10.1007/s00521-021-05893-z