dr Łukasz Kędziora

Staw 15
86 -221 Papowo Biskupie
tel/ + 48 696-687-496
e–mail/ kontakt@lukaszkedziora.com
lukaszkedziora.com
neurohistoriasztuki.umk.pl
sztukapatrzenia.com.pl
okulografia.muzeum-torun.pl

PDF nauka | PDF programowanie

Wykształcenie:

10.2019 – 11.2020
Codecool Polska Sp. z o.o., Full-stack Developer

2013–2018
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, studia doktoranckie z zakresu historii, stopień doktora nauk historycznych, summa cum laude. Dysertacja pt. Wizualność dzieła sztuki – o potrzebie prowadzenia transdyscyplinarnych interpretacji i analiz dzieł sztuki.
promotor: dr hab. Elżbieta Pilecka, prof. UMK
recenzje: prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. dr hab. Wiesława Limont

2007–2012
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny,
kierunek: historia sztuki
Praca magisterska pt. Neuroestetyka jako nowa metoda analizy obrazu

2006–2009
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kolegium Europejskie w Gnieźnie,
kierunek: historia sztuki o specjalności europejska turystyka kulturowa
Praca licencjacka pt. W poszukiwaniu duszy poznania, czyli przewodnik po Mieście Stołecznym Poznań

Stypendia , granty i nagrody:

01.2020-12.2020
Stworzenie interaktywnej gry edukacyjnej pod roboczym tytułem „TOUCH ART” (druk 3d), Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego, Toruń.

01.2020-12.2020
#zobaczuchem – interaktywny przewodnik dla gości Muzeum Okręgowego w Toruniu, również tych niedowidzących (audio i wideo deskrypcja), Stypendium Miasta Torunia w Dziedzinie Kultury.

21.11.2019
Nagroda im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za najlepszą pracę w dziedzinie historii sztuk, przyznana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

01.2019-12.2019
Sztuka patrzenia, czyli o oczach i emocjach artysty, nr projektu: 119795/18, stypendium z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1.09.2018-30.11.2019
Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w Emotin Sp. z o.o., zatrudnienie na stanowisku pracownik naukowy, Toruń. Realizacja badań okulograficznych dotyczących sztuki. RPKP.01.03.01-04-0058/16

26.07.2018–20.08.2018
Inwentaryzacja Zbiorów Muzealnych Misji Polskiej w Orchard Lake, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, Chicago, Orchard Lake, USA.

02.2018–12.2018
Jak patrzeć na obrazy, czyli okulografia w muzeum, Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego, Toruń.

23.02.2016–24.05.2016
Staż w The Sainsbury Centre for Visual Arts, University of East Anglia, Erasmus, Norwich, Wielka Brytania, supervisor: prof. John Onians.

24.02.2016–24.03.2016
Interpretacja wybranych tablic Atlasu Mnemosyne z wykorzystaniem badań okulograficznych. Znaczenie doświadczenia wizualnego w poznaniu dzieła sztuki, The Warburg Institute, Londyn, stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

01.2016–12.2016
Jak patrzeć na obrazy? Analiza wybranych dzieł malarskich w kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu, Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Torunia.

20.04.2015–30.11.2015
Sensualność ekspozycji muzealnej – od teorii do praktyki, nr projektu 2021–Z, Grant Wydziału Sztuk Pięknych UMK, wykonawca.

01.2015–09.2015
Technoscience Art – sztuka na pograniczu nauk, nr projektu: 51479/14/a1, stypendium z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

05.2014–11.2014
Od przedmiotu użytkowego do unikatowego – metodologicznie o ekspozycji muzealnej, nr projektu: 1891–Z, Grant Wydziału Sztuk Pięknych UMK, kierownik grantu.

04.2014–12.2014
Słowo, obraz, muzyka – interdyscyplinarnie o wybranych dziełach sztuki polskiej, nr projektu: FTP01/04/2014, Stypendium Funduszu Popierania Twórczości ZAIKS.

10.2008–03.2009
Università della Calabria, Facolta’ di Lettere e Filosofia, ERASMUS.

Publikacje:

1. Ł. Kędziora, Sztuka i okulografia. Praktyczny przewodnik dla artystów, entuzjastów i badaczy sztuki, Toruń 2020.

2. Art & eye-tracking. A practical guide for artists, art enthusiasts and researchers, Toruń 2020.

3 Historia sztuki i medycyna, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. Pisarze i mózg” 2018, nr 33.

4. J. Onians, Ł. Kędziora, Basic bibliography on art history and neuroscience | Just one click to read, watch and listen.

5. Jak wykorzystywać okulografię w muzeum – przyczynek do dyskusji, „Sztuka i Kultura” 2017, t. 4, Toruń, s. 313–340.

6. The usefulness of mobile EEG equipment in analysis and documentation of performance art, „Art & Perception” 2017, no. 5., s. 364.

7. Cognitive art history – admission to discussion, [w:] Newest Art History. Wohin geht die jüngste Kunstgeschichte?, Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien 2017, s. 143–157.

8. A. Tołysz, H. Gołuńska, Ł. Kędziora, Zmysłowy design. Między przedmiotem a metodą, [w:] Design a sztuka, Koszalin 2017, s. 141–158.

9. Przestrzeń między sztuką a nauką, O działalności Fundacji Artystyczno–Badawczej om – organizmy i maszyny w kulturze, „Barbarzyńca” 2015, 1,(21), s. 109–119.

10. Wizualność dzieła sztuki. Ocena potencjału neuroestetyki w badaniach historyczno–artystycznych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, 196 stron.

11. Wykorzystanie badań okulograficznych w historii sztuki, [w:] Nauki humanistyczne i społeczne, cz. 1, Poznań 2016, s. 25–32.

12. Sensualność i badania empiryczne w kontekście strategii budowania ekspozycji, [w:] Sensualność ekspozycji muzealnej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 123–134.

13. Live’Bot – wirtualne ciało w elektronicznym lustrze, [w:] LIVE’BOT, projekt artystyczno–badawczy nad treściami dialogowymi z maszyną w oparciu o aplikację Cleverbot 2013 –2016, Bydgoszcz 2016, s. 52–64.

14. Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego V. S. Ramachandrana i W. Hirsteina w kontekście teorii entrum R. Arnheima, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne, tom 1, cz. 3, Poznań 2016, s. 63–71.

15. Kognitywna historia sztuki – przyczynek do dyskusji, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne, tom 1, cz. 3, Poznań 2016, s. 72–76.

16. Niezauważona i rewolucyjna neurohistoria sztuki, [w:] „Acta Universitatis Nicolai Copernici Konserwatorstwo i zabytkoznawstwo” 2014, nr 45, s. 223–252.

17. Organizacja miejskich tras turystycznych Nowego Orleanu jako przykład lokalnej oferty turystyki kulturowej, „www.turystykakulturowa.org” 2009, nr 11, s. 4–19.

18. Czy Muzeum Żydowskie w Berlinie potrzebuje ekspozycji?, „Gazeta Malarzy i Poetów” 2008 nr 8, s. 12–13.

Działalność kulturalno–naukowa:

9.06.2019
Wykład Diagnoza płótna – o związku historii sztuki z medycyną w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

19.05.2019
Stworzenie i publikacja interaktywnego przewodnika po wystawie „Malarstwo i rzeźba polska od roku 1945 do 2010 w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu” http://okulografia.muzeum-torun.pl.

9-10.05.2019
Warsztaty Okulografia w sztuce i Biofeedback w sztuce na Uniwersytecie Jagiellońskim.

16.03.2018
Współorganizacja i prowadzenie warsztatów pt. Biofeedback w sztuce, organizowanych w ramach Tygodnia Mózgu w Toruniu.

01-03.2018
Przygotowanie internetowych materiałów edukacyjnych (7 lekcji) z zakresu historii sztuki nowoczesnej. Projekt unijny pn. E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej – zakres rozszerzony, wiedzy o kulturze – zakres podstawowy.

17.11.2017
Warsztaty edukacyjne pt. Przyszłość fotografii – między technologią a społeczeństwem, Ełckie Centrum Kultury.

29–30.09.2017
Warsztaty edukacyjne Sztuka edukacji, Galeria Arsenał w Białymstoku.

18.11.2015
Seminarium w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy pt. Wykorzystanie badań okulograficznych w interpretacji i analizie dzieł sztuki.

1.09.2015–14.12.2017
Współpracownik Fundacji om – organizmy i maszyny w kulturze.

17–21.04.2015
Współorganizacja (wraz z CSW Toruń) i prowadzenie warsztatów pt. Technoscience art, czyli sztuka na pograniczu nauk w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

16.01.2015
Wykład pt. Czy potrzebna nam jest neurohistoria sztuki?, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański.

27–28.04.2014
Współorganizacja (wraz z CSW Toruń) i prowadzenie warsztatów pt. Technoscience art, czyli sztuka na pograniczu nauk w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

18.05.2014
Przygotowanie i współprowadzenie panelu dyskusyjnego w ramach festiwalu Artenalia (Noc Humanistów) w Poznaniu pt. Neurohistoria sztuki vs kognitywna historia sztuki, czyli dyskusja u źródeł nowej metodologii.

12.05.2014–1.10.2016
Współzałożyciel Studencko–Doktoranckiego Koła Naukowego (post)ART.

20–21.05.2013
Współorganizacja (wraz z Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Miastem Toruń, CSW w Toruniu, Zakładem Muzealnictwa WSP Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) międzynarodowego Spotkania Naukowego Neuro–historia sztuki? w Toruniu.

11.11.2012–31.10.2013
Członek Fundacji Mundo Humano – Ludzki Świat.

01.09.2010 – 31.10.2013
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, oddział Malta.
stanowisko: inspektor ds. organizacji imprez
Przygotowywanie scenariuszy, obsługa logistyczna i realizacja imprez kulturalnych i sportowych np:
• Maltańska Scena Muzyczna 2010-2012
• Puchar Świata w Kajakarstwie 2010-2013
• Malta Rally 2013
• Bieg Bez Barier
Planowanie i wdrażanie projektów marketingowych w ramach aktywności oddziału Malta:
• Maltańska Scena Muzyczna 2010-2012
• Kino Letnie nad Maltą 2010-2012
• Maltańskie Centrum Szkoleniowo Konferencyjne 2010-2013
• Lodowisko Malta 2010-2013
• Maraton i półmaraton poznański
Organizacja imprez integracyjnych i jubileuszowych dla:
• Triumph Europe
• Kompania Piwowarska S.A.
• Coca-Cola HBC Polska
• GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
• Otto Bock Polska Sp. z o.o.
• Duni Poland Sp. z o.o.
• SABMiller plc
Obsługa biura w zakresie: wystawianie FV oraz korekt FV, przygotowywanie umów, zamówień, ofert, kontakt osobisty i telefoniczny z klientem.

21–23.07.2010
Współprowadzenie audycji z cyklu Studio letnie w Poznańskim Radiu Emaus wraz z Andrzejem Błaszczakiem. Blok dotyczący poznańskiego rynku sztuki.

23.06.2010
Prowadzenie warsztatu z cyklu Wdzięki sztuki w Galerii Miejskiej Arsenał, pt. Wirtualny flânuer – czyli o sztuce Internetu.

13.02.2010–1.05.2011
Prowadzenie audycji publicystyczno–naukowej Akcja Credo w radiu Emaus w Poznaniu.

Udział w Wybranych konferencjach naukowych:

26-27 listopada 2019, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeoterapia, tytuł referatu: Okulografia w Muzeum.

25–27 września 2017, Warszawa, Digital Cultures, tytuł referatu: Neurophysiology of artist in a performance.

25–27 sierpnia 2017, Berlin, The Visual Science of Art, tytuł referatu: The usefulness of mobile EEG equipment in analysis and documentation of performance art.

29–30 maja 2017, Warszawa, Związki szczególne. Znaczenie relacji dzieło – odbiorca w badaniach nad sztuką, tytuł referatu: Relacja widza i dzieła w przestrzeni muzealnej z punktu widzenia badań okulograficznych.

10 maja 2017, wykład pt. The cognitive turn in art history w ramach World Art Research Seminary, University of East Anglia, Norwich.

25–26 sierpnia 2016, Wiedeń, Empirical Methods in Art History & Visual Studies, poster: The usefulness of mobile EEG equipment in analysis and documentation of performance art.

23 listopada 2015, Poznań, II Ogólnokrajowa Konferencja – Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, tytuł referatu: Związki cielesności z architekturą według Heinricha Wölfflina.

08–10 listopada 2015, Wiedeń, Newest Art History. Wohin geht die jüngste Kunstgeschichte?, tytuł referatu: Cognitive Turn in Art History.

08 czerwca 2015, Poznań, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015, tytuł referatu: Systematyka zwrotu kognitywnego w Naukach o Sztuce.

16–17 maja 2015, Gdańsk–Oliwa, Międzynarodowa Konferencja i Wystawa – Design a Sztuka, tytuł referatu: Zmysłowy design. Od przedmiotu użytkowego do unikatowego, (współautorstwo).

26–27 lutego 2015, Wiedeń, Empirical Methods in Art History, udział bierny.

6–9 listopada 2014, Gdańsk, II Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki, tytuł referatu: Neurohistoria sztuki – o potrzebie transdyscyplinarnych interpretacji i analiz dzieł sztuki.

23–27 października 2014, Poznań, Post–technologiczne doświadczenia. Sztuka–Nauka–Kultura, tytuł referatu: Art History in Post–technological reality.

14–15 kwietnia 2014, Warszawa, Po drugiej stronie obrazu – o współczesnym widzu wobec dzieła sztuki, tytuł referatu: Rola widza z perspektywy neurohistorii sztuki.

24 marca 2014, Wrocław, Odlot. Nowe tematy historii sztuki, tytuł referatu: Neuroarthistory – nowa perspektywa metodologiczna historii sztuki?

20–21 czerwca 2013, Toruń, Neuro–historia sztuki?, tytuł warsztatów: Diagnozowanie płótna, (współprowadzenie z dr. Piotrem Markiewiczem).

25–26 maja 2013, Toruń, Neuromania – Konferencja naukowa sceptyków z pasją, tytuł referatu: Adolf Wölfli – problem artystycznej świadomości (wykład zamknięcia).

18 maja 2013, Warszawa, Granice nauki – nauka wobec granic, tytuł referatu: Neurohistoria sztuki i jej konsekwencje dla biohumanistyki (tekst odczytany pod nieobecność autora).

18 maja 2013, Poznań, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między Psychologią a Sztuką, tytuł referatu: Znaczenie empatii w odbiorze dzieł Stanisława Zagajewskiego.

9–10 maja 2013, Opole, Interdyscyplinarne studencko–doktoranckie seminarium “Postciało?”, tytuł referatu: Pozytywy Zbigniewa Libery jako neuroestetyczny bodziec wizualny.

28 września 2013, Toruń, Metodologia badań nad kulturą i sztuką Afryki, tytuł referatu: Neuroestetyka jako metodologia badań nad sztuką Afryki, z perspektywy historyka sztuki.

30–31 maja 2012, Poznań, III Sympozjum konstruktywistyczne Po co nam konstruktywizm?, tytuł referatu: Kompetentny konstruktywizm?

17–18 marca 2012, Poznań, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między Psychologią a Sztuką, tytuł referatu: Rola percepcji w interpretacji dzieł Władysława Strzemińskiego.

3–4 czerwca 2011, Poznań, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między Psychologią a Sztuką, tytuł referatu: Neuroestetyka i jej znaczenie w historii sztuki.

Praktyki i staże:

1.01.2008–31.07.2008
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
Przebieg:
Kontakt z mediami, redakcja not prasowych oraz informowanie mediów o bieżących wydarzeniach w Arsenale. Redakcja informacji o imprezach dla zwiedzających.

26.07.2013–27.07.2013
The Sainsbury Centre for Visual Arts, University of East Anglia, Norwich, Neuroarthistory Summer School
Przebieg:
Udział w pierwszej letniej szkole poświęconej neurohistorii sztuki. Program seminarium obejmował wykłady, warsztaty oraz prezentację pt. The neuroesthetic interpretation of Władysław Strzemiński’s paintings (wraz z mgr Małgorzatą Baką).

Doświadczenie dydaktyczne:

2019
Promotor pomocniczy, praca magisterska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
2017
Konwersatorium Wizualność dzieła sztuki (30h)
2015/16
Konserwatorium Problematyka artystyczna nowych mediów (60h)
2015
Ćwiczenia terenowe – opis dzieł sztuki w Toruniu (11 dni)
2014
Wykład Metodologia historii sztuki (współprowadzenie) (60h)
2014
Ćwiczenia terenowe – opis dzieł sztuki w Pelplinie (14 dni)

Umiejętności:

Kursy:
– pilota wycieczek
– przewodnika po Poznaniu

Języki:
– angielski w stopniu dobrym w mowie i piśmie

Programowanie:
– Python (junior)
– C# (junior)
– Linux environment (mid)
– ASP.NET, Razor Pages, MVC
– Scrum/ Egile (8 months)
– Git (regular)


Uprawnienia:
– prawo jazdy kategorii B
– patent sternika motorowodnego

Zainteresowania:

Druk 3D, organizacja wyjazdów i imprez integracyjnych, turystyka górska, muzyka operowa, amatorska fotografia studyjna i plenerowa.

WERSJA PDF (CV naukowe)