1. Historia sztuki i medycyna (Art history and medicine), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. Pisarze i mózg” 2018, nr 33. 

2. J. Onians, Ł. Kędziora, Basic bibliography on art history and neuroscience | Just one click to read, watch and listen

3. Jak wykorzystywać okulografię w muzeum – przyczynek do dyskusji (How to make use of eye-tracking in museum – admission to discussion), “Sztuka i Kultura” 2017, t. 4, Toruń, s. 313–340.

4. The usefulness of mobile EEG equipment in analysis and documentation of performance art, „Art & Perception” 2017, no. 5., s. 364.

5. Cognitive art history – admission to discussion, [w:] Newest Art History. Wohin geht die jüngste Kunstgeschichte?, Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien 2017, s. 143–157.

6. A. Tołysz, H. Gołuńska, Ł. Kędziora, Zmysłowy design. Między przedmiotem a metodą (Sensual design. Between object and method), [w:] Design a sztuka, Koszalin 2017, s. 141–158.

7. Przestrzeń między sztuką a nauką, O działalności Fundacji Artystyczno–Badawczej om – organizmy i maszyny w kulturze (The space between art and science. About the activity of Art & Science research foundation om –organisms and machines in culture), “Barbarzyńca” 2015, 1, (21), s. 109–119.

8. Wizualność dzieła sztuki. Ocena potencjału neuroestetyki w badaniach historyczno–artystycznych (Visuality of the work of artEvaluation of neuroaesthetics in the historical-artistic research), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, 196 stron.

9. Wykorzystanie badań okulograficznych w historii sztuki (Using eye-tracking research in art history), [w:] Nauki humanistyczne i społeczne, cz. 1, Poznań 2016, s. 25–32.

10. Sensualność i badania empiryczne w kontekście strategii budowania ekspozycji (Sensuality and empirical research in the context of exhibition creating strategy), [w:] Sensualność ekspozycji muzealnej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 123–134. 

11. Live’Bot – wirtualne ciało w elektronicznym lustrze (Live’Bot – a virtual body in an electronic mirror), [w:] LIVE’BOT, projekt artystyczno–badawczy nad treściami dialogowymi z maszyną w oparciu o aplikację Cleverbot 2013 –2016, Bydgoszcz 2016, s. 52–64.

12. Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego V. S. Ramachandrana i W. Hirsteina w kontekście teorii centrum R. Arnheima (Neurological theory of aesthetic experience by V. S. Ramachandran and W. Hirstein in the context ofthe theory of the center by R. Arnheim), [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne, tom 1, cz. 3, Poznań 2016, s. 63–71.

13. Kognitywna historia sztuki – przyczynek do dyskusji (Cognitive art history – admission to discussion), [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne, tom 1, cz. 3, Poznań 2016, s. 72–76.

14. Niezauważona i rewolucyjna neurohistoria sztuki (Omitted and revolutionary Neruoarthistory), [w:] „Acta Universitatis Nicolai Copernici Konserwatorstwo i zabytkoznawstwo” 2014, nr 45, s. 223–252.

15. Organizacja miejskich tras turystycznych Nowego Orleanu jako przykład lokalnej oferty turystyki kulturowej (Organising New Orlean city tourist routes as an example of local cultural tourism), „www.turystykakulturowa.org” 2009, nr 11, s. 4–19.

16. Czy Muzeum Żydowskie w Berlinie potrzebuje ekspozycji? (Does the Jewish Museum in Berlin need exposition?), „Gazeta Malarzy i Poetów” 2008 nr 8, s. 12–13.