1. 25–27 września 2017, Warszawa, „Digital Cultures”, tytuł referatu: „Neurophysiology of artist in a performance”.

2. 25–27 sierpnia 2017, Berlin, The Visual Science of Art, tytuł referatu: The usefulness of mobile EEG equipment in analysis and documentation of performance art.

3. 29–30 maja 2017, Warszawa, Związki szczególne. Znaczenie relacji dzieło – odbiorca w badaniach nad sztuką, tytuł referatu: Relacja widza i dzieła w przestrzeni muzealnej z punktu widzenia badań okulograficznych.

4. 10 maja 2017, wykład pt. The cognitive turn in art history w ramach World Art Research Seminary, University of East England, Norwich.

5. 25–26 sierpnia 2016, Wiedeń, Empirical Methods in Art History & Visual Studies, poster: The usefulness of mobile EEG equipment in analysis and documentation of performance art.

6. 23 listopada 2015, Poznań, II Ogólnokrajowa Konferencja – Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, tytuł referatu: Związki cielesności z architekturą według Heinricha Wölfflina.

7. 08–10 listopada 2015, Wiedeń, Newest Art History. Wohin geht die jüngste Kunstgeschichte?, tytuł referatu: Cognitive Turn in Art History.

8. 08 czerwca 2015, Poznań, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015, tytuł referatu: Systematyka zwrotu kognitywnego w Naukach o Sztuce.

9. 16–17 maja 2015, Gdańsk–Oliwa, Międzynarodowa Konferencja i Wystawa – Design a Sztuka, tytuł referatu: Zmysłowy design. Od przedmiotu użytkowego do unikatowego, (współautorstwo). 10

10. 26–27 lutego 2015, Wiedeń, Empirical Methods in Art History, udział bierny.

11. 6–9 listopada 2014, Gdańsk, II Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki, tytuł referatu: Neurohistoria sztuki – o potrzebie transdyscyplinarnych interpretacji i analiz dzieł sztuki.

12. 23–27 października 2014, Poznań, Post–technologiczne doświadczenia. Sztuka–Nauka–Kultura, tytuł referatu: Art History in Post–technological reality.

13. 14–15 kwietnia 2014, Warszawa, Po drugiej stronie obrazu – o współczesnym widzu wobec dzieła sztuki, tytuł referatu: Rola widza z perspektywy neurohistorii sztuki.

14. 24 marca 2014, Wrocław, Odlot. Nowe tematy historii sztuki, tytuł referatu: Neuroarthistory – nowa perspektywa metodologiczna historii sztuki?

15. 20–21 czerwca 2013, Toruń, Neuro–historia sztuki?, tytuł warsztatów: Diagnozowanie płótna, (współprowadzenie z dr. Piotrem Markiewiczem).

16. 25–26 maja 2013, Toruń, Neuromania – Konferencja naukowa sceptyków z pasją, tytuł referatu: Adolf Wölfli – problem artystycznej świadomości (wykład zamknięcia).

17. 18 maja 2013, Warszawa, Granice nauki – nauka wobec granic, tytuł referatu: Neurohistoria sztuki i jej konsekwencje dla biohumanistyki (tekst odczytany pod nieobecność autora).

18. 18 maja 2013, Poznań, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między Psychologią a Sztuką, tytuł referatu: Znaczenie empatii w odbiorze dzieł Stanisława Zagajewskiego.

19. 9–10 maja 2013, Opole, Interdyscyplinarne studencko–doktoranckie seminarium “Postciało?”, tytuł referatu: Pozytywy Zbigniewa Libery jako neuroestetyczny bodziec wizualny.

20 . 8 września 2013, Toruń, Metodologii badań nad kulturą i sztuką Afryki, tytuł referatu: Neuroestetyka jako metodologia badań nad sztuką Afryki, z perspektywy historyka sztuki.

21. 30–31 maja 2012, Poznań, III Sympozjum konstruktywistyczne Po co nam konstruktywizm?, tytuł referatu: Kompetentny konstruktywizm?

22. 17–18 marca 2012, Poznań, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między Psychologią a Sztuką, tytuł referatu: Rola percepcji w interpretacji dzieł Władysława Strzemińskiego.

23. 4 czerwca 2011, Poznań, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między Psychologią a Sztuką, tytuł referatu: Neuroestetyka i jej znaczenie w historii sztuki.

24. 18 maja 2013, Poznań, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między Psychologią a Sztuką, tytuł referatu: Znaczenie empatii w odbiorze dzieł Stanisława Zagajewskiego.

25. 9–10 maja 2013, Opole, Interdyscyplinarne studencko–doktoranckie seminarium “Postciało?”, tytuł referatu: Pozytywy Zbigniewa Libery jako neuroestetyczny bodziec wizualny.

26. 28 września 2013, Toruń, Metodologii badań nad kulturą i sztuką Afryki, tytuł referatu: Neuroestetyka jako metodologia badań nad sztuką Afryki, z perspektywy historyka sztuki.

27. 30–31 maja 2012, Poznań, III Sympozjum konstruktywistyczne Po co nam konstruktywizm?, tytuł referatu: Kompetentny konstruktywizm?

28. 17–18 marca 2012, Poznań, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między Psychologią a Sztuką, tytuł referatu: Rola percepcji w interpretacji dzieł Władysława Strzemińskiego.

29. 3–4 czerwca 2011, Poznań, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między Psychologią a Sztuką, tytuł referatu: Neuroestetyka i jej znaczenie w historii sztuki.