1. Sztuka i okulografia. Praktyczny przewodnik dla artystów, entuzjastów i badaczy sztuki, Toruń 2020. LINK

2. Art & eye-tracking. A practical guide for artists, art enthusiasts and researchers, Toruń 2020. LINK

3. Historia sztuki i medycyna, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. Pisarze i mózg” 2018, nr 33. LINK

4. Jak wykorzystywać okulografię w muzeum – przyczynek do dyskusji, „Sztuka i Kultura” 2017, t. 4, Toruń, s. 313–340. LINK

5. J. Onians, Ł. Kędziora, Basic bibliography on art history and neuroscience | Just one click to read, watch and listen. LINK

6. The usefulness of mobile EEG equipment in analysis and documentation of performance art, „Art & Perception” 2017, no. 5., s. 364.

7. Cognitive art history – admission to discussion, [w:] Newest Art History. Wohin geht die jüngste Kunstgeschichte?, Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien 2017, s. 143–157. LINK

8. A. Tołysz, H. Gołuńska, Ł. Kędziora, Zmysłowy design. Między przedmiotem a metodą, [w:] Design a sztuka, Koszalin 2017, s. 141–158. LINK

9. Przestrzeń między sztuką a nauką, O działalności Fundacji Artystyczno–Badawczej om – organizmy i maszyny w kulturze, „Barbarzyńca” 2015, 1,(21), s. 109–119. LINK

10. Wizualność dzieła sztuki. Ocena potencjału neuroestetyki w badaniach historyczno–artystycznych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, 196 stron.

11. Wykorzystanie badań okulograficznych w historii sztuki, [w:] Nauki humanistyczne i społeczne, cz. 1, Poznań 2016, s. 25–32. LINK

12. Sensualność i badania empiryczne w kontekście strategii budowania ekspozycji, [w:] Sensualność ekspozycji muzealnej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 123–134. LINK

13. Live’Bot – wirtualne ciało w elektronicznym lustrze, [w:] LIVE’BOT, projekt artystyczno–badawczy nad treściami dialogowymi z maszyną w oparciu o aplikację Cleverbot 2013 –2016, Bydgoszcz 2016, s. 52–64. LINK

14. Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego V. S. Ramachandrana i W. Hirsteina w kontekście teorii centrum R. Arnheima, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne, tom 1, cz. 3, Poznań 2016, s. 63–71. LINK

15. Kognitywna historia sztuki – przyczynek do dyskusji, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne, tom 1, cz. 3, Poznań 2016, s. 72–76. LINK

16. Niezauważona i rewolucyjna neurohistoria sztuki, [w:] „Acta Universitatis Nicolai Copernici Konserwatorstwo i zabytkoznawstwo” 2014, nr 45, s. 223–252. LINK

17. Organizacja miejskich tras turystycznych Nowego Orleanu jako przykład lokalnej oferty turystyki kulturowej, „www.turystykakulturowa.org” 2009, nr 11, s. 4–19. LINK

18. Czy Muzeum Żydowskie w Berlinie potrzebuje ekspozycji?, „Gazeta Malarzy i Poetów” 2008 nr 8, s. 12–13.