Sensualność ekspozycji wizualnej, red. Honorata Gołuńska, Łukasz Kędziora, Aldona Tołysz, Wydawnictwo UMK, 2016.

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w ręce czytelników książkę, która jest zwieńczeniem projektu badawczego „Sensualność ekspozycji muzealnej – od teorii do praktyki”. Myślą przewodnią naszej publikacji, obok tytułowej ekspozycji, jest „sensualność” rozumiana zarówno jako zmysłowe poznanie (odczuwanie), w tym przypadku wystawy muzealnej, jak i, zgodnie z etymologią tego pojęcia , jako odczytywanie znaczeń i treści obiektów, aranżacji czy konsekwencji strategii ekspozycyjnych.

Od redakcji /  7
Aldona Tołysz
Między obecnym a nieobecnym – rozważania na marginesie ekspozycji muzealnej/ 13

Honorata Gołuńska
Aranżowanie czy naśladowanie? Wystawy sztuki użytkowej w Polsce w pierwszych dekadach XX wieku/ 27

Anna Śliwa, Kinga Jarocka, Weronika Szerle
Zmysłowe muzeum. Sensualność ekspozycji designu na przykładzie cyklu wystaw PPPP – Polskie Projekty Polscy Projektanci w Muzeum Miasta Gdyni/ 45

Jacek Friedrich
Garść uwag o bodźcach zmysłowych w ekspozycji muzealnej/ 61

Barbara Rześna
Ekspozycja muzealna jako miejsce działań edukacyjnych – przyczynek do badań/ 69

Monika Magdalena Ratajczyk
Wpływ ekspozycji dzieła na jego odbiór na przykładzie wybranych prac Giovanniego Lorenza Berniniego/ 83

Izabela Kiełek
Powtarzalne/niepowtarzalne? Zawłaszczenie jako proces sensualny – próba analizy/ 97

Tomasz Feliks de Rosset
Kolekcjonować i eksponować sztukę performance’u – czyli nie igra się z rzeczami martwymi/ 111

Łukasz Kędziora
Sensualność i badania empiryczne w kontekście strategii budowania ekspozycji/ 123

Indeks osobowy/ 135

Wydawnictwo UMK | ibuk.pl | Znak | Empik