Tworzeniem i realizacją różnego rodzaju warsztatów edukacyjnych zajmuję się już od dziesięciu lat. W tym czasie prowadziłem dziesiątki zajęć z różnymi grupami wiekowymi tj. uczniami wszystkich poziomów edukacji, osobami dorosłymi, rodzinami oraz seniorami. Na przestrzeni lat tematyka prowadzonych przeze mnie warsztatów była wypadkową moich zainteresowań naukowych oraz potrzeb instytucji, dla których przygotowywałem dany program. Często udaje mi się pozyskać środki w taki sposób, aby moje warsztaty były darmowe. Niestety nie zawsze się to udaje – w takich przypadkach ich cena jest zawsze ustalana indywidualnie. Serdecznie zapraszam do kontaktu; warto sprawdzić, czy akurat nie realizuję jakiegoś projektu lub – w najgorszym wypadku – wynegocjować dogodną cenę!

WERSJA PDF | PDF (do druku)

Do kogo kierowane są warsztaty?

Warsztaty realizowane w ramach przedstawionych poniżej obszarów tematycznych, mogą być dostosowane do każdej grupy wiekowej w przedziale od 7 lat do . Każdorazowo, scenariusz zajęć jest dopasowywany także do charakteru wnętrz instytucji, w których odbywają się warsztaty. Po wcześniejszym powiadomieniu, możliwe jest dostosowanie zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ile trwają warsztaty i jak duża może być grupa?

Pojedynczy warsztat trwa 45 lub 90 minut. Oczywiście im mniejsza grupa, tym lepiej, jednakże maksymalna liczba uczestników to 26-30 osób.

Czego potrzebuję do realizacji zajęć?

W zależności od tematu, potrzeby są zróżnicowane. Niemal we wszystkich typach zajęć niezbędny jest projektor multimedialny, ekran, krzesła i stoły. Jak prowadzący zapewniam wszelki specjalistyczny sprzęt.

Obecnie realizuję i oferuję warsztaty w następujących obszarach tematycznych:

I. Sposoby widzenia sztuki

Każdy z nas postrzega sztukę nieco inaczej – niektórzy doceniają ją bezwarunkowo, inni opuszczając muzealną salę pytają w myślach: „i to była właśnie ta sztuka?„… Aby rozwiać te wątpliwości i lepiej rozmieć sztukę, warto wykorzystać tzw. metody historii sztuki. Niestety nie jest to proste bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy. Jako historyk sztuki wyspecjalizowałem się w stosowaniu różnych sposobów interpretacji dzieł malarskich, rzeźbiarskich, architektonicznych, performance itd. Warsztaty mogą odbywać się w dowolnie wybranej instytucji posiadającej zbiory artystyczne lub w obrębie interesujących realizacji architektonicznych i urbanistycznych.

II. Sztuka i technika

Wbrew obiegowej opinii, sztuka od swoich początków związana jest z technologią. Szczególnie wyraźnie uwidoczniło się to w ostatnim półwieczu. Dlatego warto spróbować zmierzyć się z cybernetycznymi dziełami Stelarca, modyfikacjami genomu autorstwa Eduarda Kaca lub mikrobiologiczną sztuką wykonaną z bakterii przez Annę Dumitriu. W czasie warsztatów w ciekawy i przystępny dla każdej grupy wiekowej sposób będziemy odtwarzać niektóre eksperymenty artystyczne. W ramach tego obszaru tematycznego zrealizowałem 51 (1051 uczestników) warsztatów z cyklu Technoscience art – sztuka na pograniczu nauk.

III. Wykorzystania biofeedbacku w sztuce

Sztuka bez wątpienia wpływa na nasze samopoczucie. Niekiedy, przebywając w spokojnym wnętrzu kościoła lub oglądając obraz w muzeum, odczuwamy relaks. Kiedy indziej, przyglądając się płótnom Vincenta van Gogha, Marka Rothki lub Stanisława Witkiewicza, przeżywamy poruszenie lub strach. Podobne odczucia wywołują w nas dziesiątki widzianych codziennie wizerunków. W czasie warsztatów przeprowadzimy eksperyment z wykorzystaniem urządzenia Mind Wave Mobile, który wskazuje poziom skupienia i relaksacji. Warsztaty mogą odbywać się w dowolnie wybranej instytucji posiadającej zbiory artystyczne.

IV. Okulografia / sztuka

Be zwątpienia, wzrok to jeden z naszych najważniejszych zmysłów – chociażby dlatego, że to właśnie tym kanałem pozyskujemy najwięcej informacji o otaczającym nas świecie. Doskonale wiedzą o tym artyści, którzy nie tylko świadomie kierowali wzrokiem swoich widzów, ale także – jak Władysław Strzemiński – interesowali się techniką pomiaru aktywności okoruchowej nazywaną okulografią. Celem warsztatów jest prezentacja tej metody i realizacja przykładowego eksperymentu dotyczącego dowolnie wybranego przekazu wizualnego, np. cyfrowej reprodukcji dzieła sztuki, reklamy, pełnoplastycznej rzeźby, czy performance’u. Warsztaty mogą być realizowane w dowolnej lokalizacji z wykorzystaniem urządzeń, które posiadam.

V. Diagnozowania płótna

Istnieje wiele sposobów poznania dzieł sztuki. Pośród nich znajduje się też taki, który odnosi się bezpośrednio do stanu zdrowia artysty i widza. Okazje się bowiem, że unikalny styl wielu twórców związany był i jest z różnego rodzaju zaburzeniami fizjologicznymi i psychicznymi. W czasie warsztatów będziemy analizować twórczość takich artystów jak Egon Schiele, Claude Monet, Wiliam Utermohlen czy Władysław Strzemiński. Dzięki temu nauczymy się diagnozować płótno w zakresie takich chorób jak zaćma, schizofrenia, dystonia szyjna czy choroba Alzheimera. Ta fascynująca podróż może być realizowana w dowolnym miejscu.

VI. Psychologia i fizjologia sztuki

Być może niektórym entuzjastom sztuki będzie trudno w to uwierzyć, ale nie wszyscy artyści to natchnieni geniusze polegający wyłącznie na swojej intuicji. Wielu z nich wykorzystywało (i wykorzystuje do dziś) dobrze znane mechanizmy naszej percepcji, zarówno te warunkowane fizycznymi właściwościami wzroku, jak i psychiką. Psychologia sztuki to przedmiot obowiązkowy na większości polskich uczelni artystycznych. Podczas warsztatów przetestujemy działanie kilku złudzeń optycznych, omówimy poszczególne etapy szlaku przetwarzania informacji wzrokowej oraz wykonamy własne złudzenia optyczne, które być może znajdą zastosowanie w sztuce. Warsztaty mogą odbywać się w dowolnej lokalizacji.

VII. Emocje i wyolbrzymienia w sztuce

Gdyby sztuka nie wywoływała emocji, prawdopodobnie przestalibyśmy ją tworzyć. Choć nie ulega wątpliwości, że postrzegamy obiekty artystyczne przez pryzmat naszych emocji, nie do końca wiemy, jakie jest podłoże tego procesu i jak on przebiega. Dlaczego często dostosowujemy pozycję naszego ciała do postaci przedstawionej na obrazie? Na te i wiele innych pytań – również dotyczących powszechnych, codziennych zjawisk wizualnych – postaramy się odpowiedzieć wraz z uczestnikami warsztatów. Zajęcia dotyczyć będą mechanizmów naszej percepcji obrazu, wskazanych przez neuroestetykę – dyscyplinę, której przedstawiciele próbują przybliżyć nas do lepszego zrozumienia neuronalnych mechanizmów poznania dzieła sztuki. Warsztaty mogą odbywać się w dowolnie wybranej lokalizacji.

VIII. Neuromarketing / sztuka

Codziennie podlegamy wpływom nieskończonej ilości przekazów wizualnych. Najczęściej ich celem jest nakłonić nas do wykonania określonej czynności, np. zakupu danego przedmiotu, instalacji aplikacji w telefonie lub skupienia naszej uwagi. Aby osiągnąć ten efekt, coraz częściej wykorzystywany jest neuromarketing. Podczas warsztatów porozmawiamy o realnych możliwościach, jakie daje ta technika wpływania na nasze decyzje. W części praktycznej zrealizujemy badania za pomocą okulografów, urządzeń do elektroencefalografii (EEG), elektromiografii (EMG) oraz pomiaru reakcji skórno-galwanicznej (GSR). Warsztaty mogą być realizowane w dowolnej lokalizacji, w oparciu o sprzęt, którym dysponuję. Warsztaty mogą być realizowane także w odniesieniu do sztuki.

IX. Fotografia studyjna i plenerowa

Choć nie posiadam zawodowego wykształcenia w zakresie fotografii, pasjonowała mnie ona od lat młodzieńczych, a pasję tę rozwijam do dziś. Umiejętność wykonywania fotografii oraz nagrywania filmów przydawała się wielokrotnie w czasie realizacji moich projektów. Warsztaty obejmują techniki fotografii aparatami cyfrowymi ze zmienną optyką w studiu z wyposażeniem (statywy, światło ciągłe, automatycznie wyzwalane lampy, blendy, parasolki, tła). Drugim wariantem jest realizacja zdjęć plenerowych z wykorzystaniem aparatów cyfrowych, lamp reporterskich, blend, mobilnego światła stałego. W czasie zajęć poruszone zostaną kwestie związane z techniką obsługi sprzętu, budowaniem kadru, fizjologią widzenia, itd. Uzupełnieniem zajęć może być realizacja nagrania audio/wideo wraz z omówieniem podstawowych problemów tego rodzaju działalności, takich jak realizacja oświetlenia, dźwięku, montaż itp. Warsztaty mogą być realizowane w dowolnym miejscu.

X. Druk 3D

Jak na razie moje doświadczenia z drukiem 3D związane są głównie z zaprojektowaniem i wydrukowaniem mobilnego okulografu w oparciu o zrealizowany już projekt firmy Pupil Labs. Tym niemniej, ciągle rozwijam swoje umiejętności. Na tym etapie w czasie warsztatów omówione zostaną techniki druku, podstawy modelowania 3D oraz specyfikacja wybranych filamentów. W czasie zajęć będziemy wykorzystywać drukarkę Creality Ender 3, filament PLA Ultra oraz aplikację FreeCAD. Uczestnicy warsztatów mogą pracować na własnych komputerach lub sprzęcie zapewnionym przez organizatora.

Do tej pory z oferowanych przeze mnie programów edukacyjnych korzystały rozmaite instytucje kultury, placówki edukacyjne oraz uczelnie. Poniżej wymienione zostały wybrane instytucje, dla których realizowałem warsztaty:

TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Wiele placówek edukacyjnych, w tym:

Zespół Szkół w Chełmży
Zespół Szkół w Dobrzejowicach
Zespół Szkół „Trójka” w Żninie
Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie
Szkoła Podstawowa w Płonnem
Szkoły Podstawowa nr 1 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 28 w Toruniu
Gimnazjum nr 1 w Toruniu
Liceum Ogólnokształcące nr 7 w Toruniu
Liceum Ogólnokształcące nr 18 w Poznaniu
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu