FBook | YouTube | Vimeo

Chaos? Nieskończoność? Determinizm? Abstrakcja? Trzecią odsłonę cyklu Cyberkultura poświęcamy sztuce wykorzystującej relatywnie niedawne zdobycze matematyki, których wizualne reprezentacje są szalenie interesujące nawet bez ingerencji artystek i artystów.