KRÓTKO O WARSZTATACH

Tematem projektu „Sztuka patrzenia, czyli o oczach i emocjach artysty” jest zależność odbioru dzieł sztuki od fizycznych i emocjonalnych uwarunkowań artystów i widzów. Twórcy obiektów i sytuacji artystycznych od zawsze wykorzystywali wiedzę o mechanizmach działania emocji i percepcji swoich odbiorców. Chcąc lepiej zrozumieć ich prace, potrzebujemy innowacyjnych działań edukacyjnych. Projekt „Sztuka patrzenia” to seria warsztatów kierowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentów oraz seniorów. Jest on adresowany głównie do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, jednakże możliwa jest realizacja warsztatów w całej Polsce. Zajęcia dotyczyć będą analizy prac polskich i zagranicznych artystów za pomocą okulografów, rejestratorów sygnału EEG oraz wiedzy dotyczącej biografii twórców takich jak W. Strzemiński, J. Matejko, H. Berlewi, J. Bereś. Darmowe warsztaty będą odbywać się w placówkach edukacyjnych oraz w wybranych instytucjach kultury współorganizujących projekt (patrz zakładka organizatorzy).

OPIS SZCZEGÓŁOWY

„Sztuka patrzenia, czyli o oczach i emocjach artysty” to projekt łączący w sobie to, co potocznie rozumie się jako humanistyczne, duchowe i artystyczne, z badaniami wykorzystującymi okulografię, analizę sygnału EEG oraz wiedzę o budowie i chorobach oczu. Prezentowany projekt ma na celu zwiększenie możliwości twórczych uczniów na wszystkich poziomach edukacji oraz osób dorosłych, w taki sposób, aby lepiej potrafili oni łączyć technologię i sztukę. Projekt ma także zachęcać uczniów o ogólnym i ścisłym profilu kształcenia do sztuki oraz aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Aby osiągnąć wskazane cele, warsztaty prowadzone będą w trzech blokach tematycznych: „emocje w sztuce”, „oko artysty” oraz „diagnozowanie płótna”. Każdy z bloków pozwoli uczestnikom warsztatów lepiej rozumieć swoje reakcje na dzieło, jak i fizjologiczne uwarunkowania wybranych polskich i zagranicznych artystów takich jak: Władysław Strzemiński, Henryk Berlewi, Jan Matejko, Andrzej Wróblewski, El Greco, Claude Monet, Francisco Goya. Warsztaty będą także doskonałą okazją do zapoznania się ze specyfiką prowadzenia badań okulograficznych oraz elektroencefalograficznych w kontekście sztuki. Pozyskane w ten sposób przez uczestników umiejętności mogą okazać się przydatne nie tylko w celu tworzenia i analizy sztuki, ale także jej ochrony.

Scenariusze zajęć dostosowane zostaną do wieku i zainteresowań uczestników; wnioskodawca wykorzysta w nich takie metody jak animacja, dyskusja, praca w grupach, wykład, projekcja audio/video, spotkania z artystami. Elementem szczególnie istotnym będą eksperymenty EEG i okulograficzne, dzięki którym uczestnicy będą mogli w sposób interaktywny poznać wybrane dzieła i powiązać ich poszczególne elementy z odczuwanymi emocjami. Warsztaty będą trwały 12 miesięcy, co uwarunkowane jest ambitnym, wielowątkowym i innowacyjnym programem zajęć.

SPOSÓB REALIZACJI WARSZTATÓW

Głównym elementem projektu są warsztaty realizowane w szkołach lub wybranych instytucjach kultury głównie na terenie Torunia (możliwa jest realizacja warsztatów wyjazdowych). Formuła interdyscyplinarnych zajęć przewiduje wykorzystanie różnorodnych metod prezentacji treści takich jak animacja, wykład, praca w grupach, projekcja filmów, wykorzystanie sprzętu do okulografii i rejestracji sygnału EEG. Taki sposób prowadzenia warsztatów gwarantuje dotarcie do różnych grup wiekowych oraz dobre utrwalenie przekazywanej wiedzy. Wszystkie konspekty zajęć będą przygotowywane w oparciu o podstawę programową „Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum”, „Podstawę programową 2017” w zakresie przedmiotów plastycznych i artystycznych oraz wybrane sylabusy kierunków artystycznych i historyczno-artystycznych. Niezbędne do prowadzenia warsztatów materiały (nagrania audio/wideo, artykuły, sylabusy, fotografie) będą publikowane na stworzonej przez wnioskodawcę platformie internetowej.

NAJWAŻNIEJSZE CELE REALIZACJI WARSZTATÓW

I. Zwiększenie możliwości twórczych uczniów i studentów szkół plastycznych na wszystkich poziomach edukacji o umiejętności z zakresu tworzenia projektów artystycznych z wykorzystaniem urządzeń okulograficznych i EEG. Projekt uwzględnia także uczniów i studentów o ścisłym i ogólnym profilu nauki, którzy, poprzez uzyskanie nowych kompetencji, będą lepiej przygotowani do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym jako osoby dorosłe.

II. Popularyzacja zyskujących coraz większy rozgłos badań empirycznych nad sztuką. Zapoznanie uczestników ze specyfiką prowadzenia analiz dzieł sztuki z wykorzystaniem okulografów i elektorencefalografów.

III. Promocja polskiego dziedzictwa kulturowego wśród uczniów i studentów. W szczególności dorobku artystów plastyków z regionu kujawsko​-pomorskiego, artystów ogólnopolskich oraz polskich twórców na emigracji. Szeroko zakreślony obszar realizacji projektu ma także na celu ułatwienie młodzieży z terenów o zróżnicowanym poziomie zurbanizowania dostępu do wytworów polskiej sztuki i kultury.

http://sztukapatrzenia.com.pl

Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego