Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków publicznych i prywatnych nauczyło mnie, że nieumiejętnie napisany projekt mści się na wnioskodawcach oraz że dotacje unijne to najtrudniejszy rodzaj pieniądza do wydania. W ramach swojej działalności wyspecjalizowałem się w przygotowywaniu harmonogramów, budżetów, opisów merytorycznych oraz raportowaniu i rozliczaniu wniosków. Jak dotąd udało mi się z sukcesem pozyskiwać oraz współpozyskiwać środki z:

Programu Kultura – Interwencje
Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programy: Edukacja kulturalna, Kultura cyfrowa, Ochrona zabytków, Rozwój sektorów kreatywnych, Wspieranie działań muzealnych
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dwukrotnie)
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stypendium Marszałka
Urząd Miasta Torunia, stypendium prezydenta
Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, stypendium
Funduszu Popierania Twórczości ZAIKS, stypendium
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, liczne stypendia i dwa granty badawcze
Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, wyjazd inwentaryzacyjny
Erazmus, program stażowy w The Sainsbury Centre for Visual Arts

Udało mi się także uzyskać pozytywną weryfikację formalną przy składaniu wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Edukacja artystyczna oraz do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module Rozwój (dawna formuła).

Chcąc wykorzystać te liczne doświadczenia, zapraszam wszystkich, którzy potrzebują pomocy w pozyskiwaniu środków, do kontaktu!