Inwentaryzacja Zbiorów Muzealnych Misji Polskiej w Orchard Lake, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, Chicago, Orchard Lake, USA.

Zadanie polegało na wykonaniu fotografii obiektów wchodzących w skład kolekcji Misji Polskiej w Orchard Lake (The Polish Mission Of the Orchard Lake Schools). Obiekty zostały opisane oraz odpowiednio zabezpieczone (spakowane). Wykonany spis inwentaryzacyjny oraz fotografie stały się podstawą do przygotowania katalogu zbiorów Misji Polskiej. W skład zbiorów wchodzą obiekty datowane od końca XIX w. do lat 60. XX wieku, które świadczą o roli Polaków w historii Stanów Zjednoczonych – są to m. in. dokumenty, militaria (w tym pamiątki po żołnierzach 1 Dywizji Pancernej), fotografie i odznaczenia wojskowe. Zabezpieczenie i uporządkowanie obiektów jest priorytetowym działaniem, ponieważ kolekcja ma duże znaczenie historyczne – zgromadzone artefakty mogą stanowić wspaniałą bazę dydaktyczną oraz służyć budowaniu tożsamości narodowej i postawy patriotycznej w środowisku Polonii.

Finansowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”